Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Szerződések

  Rok 2015

  Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana/názov Adresa IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum
  nadobudnutia účinnosti
  zmluvy
  Dátum
  skončenia splatnosti zmluvy
  Súbor na stiahnutie
  SO/2015/08 Zmluva č. SO/2015/08 o nájme nebytových priestorov OTNS,a.s. Vajnosrká 137, 831 04 Bratislava 46881239 8 000 23.03.2015 23.03.2016 Nájomná zmluva
   234886-2015  Úverová zmluva č. 234886-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava  00682420  151 458  25.03.2015  26.03.2015    Úverová zmluva 1 2 3 4
   234886-2015  Zmluva k zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu  Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.  Štefániková 27, 814 99 Bratislava  00682420    25.03.2015  26.03.2015   Zmluva o zriadení záložného práva 1 2
   234886-2015  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke  Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.  Štefániková 27, 814 99 Bratislava  00682420    25.03.2015 26.03.2015   Dohoda
   234907-2015  Úverová zmluva č. 234907-2015  Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  Štefániková 27, 814 99 Bratislava  00682420  30291,60  25.03.2015  26.03.2016    Úverová zmluva 1 2 3 4
   234907-2015  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke  Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefániková 27, 814 99 Bratislava  00682420    25.03.2015 26.03.2015    Dohoda
   4556/15  Zmluva o prevádzkovaní a uživaní siete  SWAN a.s.  Borská 6
  841 04   Bratislava
   35680202        SWAN 1
    SWAN2
   19/2015  Zmluva o prenájme 19/2015  OTNS, a.s.  Vajnorská 137, Bratislava 831 04  46881239  2 677,17  20.04.2015  21.04.2015  21.01.2016  Zmluva
     Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor  Orgovánová 2565/7
   955 01 Topoľčany
   30887232  550,00  23.07.2015  23.07.2015    Audít1
  Audit2
   128/2015  Zmluva o dielo 128/2015  OTNS, a.s.  Vajnorská 137, 831 04 Bratislava  46881239  82 500,00  18.08.2015     dielo
  dielo
  príloha
  ZV02857 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02857 Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičová 12
  815 26 Bratislava 1
  30 794 323 68 750,00 08.09.2015 APA1
  APA2
  APA3
  APA4
  241664-2015 Úverová zmluva č. 241664-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 00682420 68 750,00 02.10.2015 02.10.2015 cast1
  cast2
  cast3
  cast4
  cast5
  cast6
   241664-2015  Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 241664-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefániková 27, 814 99 Bratislava   00682420    02.10.2015  02.10.2015   zmluva
   241664-2015  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke  Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Štefániková 27, 814 99 Bratislava  00682420    02.10.2015 02.10.2015  dohoda
   241672-2015  Úverová zmluva č. 241672-2015  Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava  00682420  13 750 02.10.2015  02.10.2015  cast1
  cast2
  cast3
  cast4
  cast5
  cast6
   241672-2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke  Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27 814 99 Bratislava   00682420    02.10.2015 02.10.2015    dohoda
  Príloha špecifikácia predmetu zmluvy a ceny predmetu zmluvy

  Rok 2014

  Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana/Názov Adresa IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia splatnosti zmluvy Súbor na stiahnutie
  015/§52/2014 Dohoda číslo 015/§52/2014
  na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Madácha 2 Veľký Krtíš 37949586 25.02.2014 25.02.2014 DOHODA č. 015/§52/2014
  Strana
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. Michalovská 346/3 Košice 46812342 420 eur. 11.06.2014 11.06.2014 Zmluva o dielo
  Strana:1,2,3,4,5,6
  Zmluva o bežnom účte Slovenská záručná a rozvojová banka Štefániková 27, 81499 Bratislava 00682420 07.07.2014 07.07.2014 Zmluva o bežnom účte
  strana 1
  strana 2
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič Orgovánová 2565/7 95501 Topoľčany 30887232 550 eur. 08.07.2014 08.07.2014 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
  Strana:1,2,3
  Č.ZV02077 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 81526 Bratislava 1 30 794323 151500 eur 28.07.2014 28.07.2014 28.07.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  Strana:
  1,2,3,4,5,
  6,7,8,9,10,
  11,12,13,14,
  15,16,17
  Dodatok č.1 k zmluve č. 4800028 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 81526 Bratislava 1 30794623 05.08.2014 05.08.2014 Dodatok č.1
  Strana 1
  Strana 2
  VP/14/40719/001 Hromadná licenčná zmluva SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 178454 22.09.2014 22.09.2014 Hromadná licenčná zmluva
  Strana 1
  Strana 2
  VP/14/40719/002 Hromadná licenčná zmluva SOZA Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 178454 22.09.2014 22.09.2014 Hromadná licenčná zmluva
  Strana 1
  Strana 2
  Dodatok k Mandátnej zmluve Ultima Ratio, s.r.o. Ružová dolina 6, 82108 Bratislava 4686243 499 eur. 28.08.2014 28.08.2014 31.12.2014  Dodatok k Mandátnej zmluve
  Zmluva č. 229294-2014 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Štefánikova 27, 81499 Bratislava 00682420 39 504 eur. 21.10.2014 21.10.2014  Úverová zmluva
  Strana:1,2,3,4,5,
  6,7,8,9,10,11,12
  Zmluva č. 229294-2014 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu Slovenská  záručná a rozvojová banka a.s. Štefánikova 27, 81499 Bratislava 00682420 21.10.2014 21.10.2014  Zmluva
  Strana: 1,2,3,4
  Dohoda č. 229294-2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Štefánikova 27, 81499 Bratislava 00682420 21.10.2014 21.10.2014  Dohoda
  Strana: 1,2,3
  Zmluva č. 229307-2014 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Štefánikova 27,81499 Bratislava 00682420 21.10.2014 21.10.2014 Úverová zmluva
  Strana:1,2,3,4,5,
  6,7,8,9,10,11,12
  Dohoda č. 229307-2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Štefánikova 27, 81499 Bratislava 00682420 21.10.2014 21.10.2014 Dohoda strana:1,2,3,
  Zmluva o nájme Zmluva o nájme Spoločenstvo bytom a nebytových priestorov "Mladosť" Koláre 1 31906591 30.12.2014 30.12.2014 Zmluva o nájme

  Rok 2013

  Čislo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana/Názov Adresa IČO Cena vrátane
  DPH
  Dátum
  uzavretia
  zmluvy
  Dátum
  nadobudnutia
  účinnosti
  zmluvy
  Dátum skončenia
  platnosti
  zmluvy
  Súbor na stiahnutie
  P-0064739000 Zmluva o využívaní elektronických služieb Union
  dravotná poisťovňa
  a.s.
  Bajkalská
  29/A
  82108
  Bratislava
  3628
  4831
  9.1.2013 9.1.2013 Zmluva č. P-0064739
  000
   TP4053102996911  Dodatok k   Zmluve o poskytovaní verejných služieb  Slovak Telecom a.s.  Karadžičova 10, 82513 Bratislava  35763469  5.4.2013  6.4.2013 1,2,3,4,5,
   Zmluva o nájme pozemku  Fyse s.r.o.  Školská 88, 99109 Koláre  31559930  9.4.2013  10.4.2013  31.
  12.
  2017
   Zmluva o nájme pozemku
   Zmluva o dielo  ORGA-TRADE Network System, s.r.o.  Račianska 188,83004 Bratislava  46881239  26.8.2013  27.8.2013  Zmluva o dielo 1,2,3,4,5,6,7

  Príloha č.1
  Príloha č.2
  Zmluva o poskyt. audít. služieb Ing. Jozef Adamkovič, audítor Orgovánová 2565/7, 95501 Topoľčany 30887232 550.00 10.12.2013 11.12.2013 Zmuva o poskyt. ...
  Zmluva o poskyt. audít. služieb Ing. Jozef Adamkovič audítor Orgovánová 2565/7. 95501 Topoľčany 30887232 550.00 10.12.2013 11.12.2013 Zmluva o poskyt. ...
  Dodatok k zmluve č. 616/08 Dodatok k zmluve č. 616/08 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37 Velký Krťíš 34155901 26.11.2013 27.11.2013 Pedersen

  Rok 2012

  Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana / Názov Adresa IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Súbor na stiahnutie
  Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 029/2009 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Koláre Renovia,
   s r.o.
  Lieskovská cesta 488,
  Zvolen
  3162
  7684
  87603,
  85
  eur
  01.02.
  2012
  02.02.
  2012
  30.6.
  2012
  Dodatok k zmluve č. 616/08 Cenník služieb- rok 2012 Marius
  Pedersen a.s.
  Škultétyho 37 Veľký Krtíš 3411
  5901
   03.02.
  2012
  04.02.
  2012
   31.12.
  2012
   MariusPedersen1
  MariusPedersen2
  Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 029/2009 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Koláre Renovia,
  s r.o
  Lieskovská cesta 488, Zvolen
  3162
  7684

  87603,
  85
  eur

  17.05.
  2012

  18.05.
  2012

  31.10.
  2012

  Renovia
  dodatok2
   645/2012/ODDRHA  Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2012  BBSK  Nám. SNP 23, Banská Bystrica  3782
  8100
   200,
  00
  eur
   02.07.
  2012
   03.07.
  2012
   Zmluva_c._645
  _2012_ODDRHA

  91109-2012
  Úverová zmluva č. 91109-2012 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
  0068
  2420

  73000,
  00 eur

  29.06.
  2012

  02.07.
  2012

  Úverová zmluva c.91109-2012

  91117-2012
  Úverová zmluva č.91117-2012 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s. Štefánikova 27 , 814 99 Bratislava
  0068
  2420

  14600,
  00 eur

  29.06.
  2012

  02.07.
  2012

  Úverová zmluva
  c.91117-2012
   4800028  Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku  Pôdohospo-dárska platobná agentúra  Dobrovičová 12, 815 26 Bratislava 1  3079
  4323
   39504,
  71
  eur
   09.07.
  2012
   10.07.
  2012
  zmluvappa
  zmluvappa2
  Dodatok k zmluve č.616/08 Cenník služieb rok 2013 Marius Pedersen a.s. Škultétyho 37
  Veľký Krtíš
  3411
  5901
  12.12.
  2012
  1.1.
  2013
  Dodatok k zmluve č.616/08
  Zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku Združenie miest a obcí Slovenska Bezručova 9
  81109 Bratislava
  5846
  14
  17.12.
  2012
  1.1
  .2013
  Zmluva o prevode vlastníctva