Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.kolare.sk spravuje Obec Koláre je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Koláre

Adresa:
Obecný úrad Koláre
Koláre 19
991 09 Veľká Čalomija

IČO: 00647390

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Novohrad 
Počet obyvateľov: 247
Rozloha: 531 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1257

Všeobecné informácie: kolare@kolare.onmicrosoft.com   
Podateľňa: kolare@kolare.onmicrosoft.com 
Starosta: kolare@kolare.onmicrosoft.com  
Informácie o napĺňaní webového sídla: kolare@kolare.onmicrosoft.com 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 489 42 66

E-mail: kolare@kolare.onmicrosoft.com 

Kompetencie:
Obec Koláre je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Koláre  je zriadený na Miestnom úrade vČebovciach

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk