Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o realizácii projektu

 02.10.2023

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Koláre

Kód projektu v ITMS2014+: 302091DAP3

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Konkrétny cieľ: 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Prijímateľ: Obec Koláre, Koláre 19, 991 09 Koláre

Miesto realizácie: Obec Koláre

Výška nenávratného finančného príspevku: 7 800,00 EUR

Obdobie realizácie projektu: 03/2022 – 04/2023

Kód výzvy:  IROP-PO9-SC91-2023-108


Zoznam aktualít: